Japonia wybiera węgiel

Japonia jest bardzo ubogim krajem… oczywiście w surowce energetyczne, gdyż w istocie jest to niezwykle bogaty kraj. Bogactwo osiągnął jednak wbrew standardowym przykładom rozwoju gospodarczego, bazującego na własnych, bogatych zasobach surowców, jak USA (węgiel, ropa, gaz), Wielka Brytania (węgiel), Niemcy (węgiel, głównie brunatny). Japończycy musieli od początku importować surowce – i to wszystkie, zaś dzisiaj importują 95% swoich potrzeb, gdy Polska tylko 30%. Wyspecjalizowali się więc już bardzo wcześnie w oszczędzaniu energii, wyprzedzając w tej dziedzinie inne kraje.

Kiedy więc powstał globalny plan przestawienia energetyki na źródła odnawialne, Japończycy byli liderami tak w technologiach zielonej energetyki (widać to po pierwszej pozycji w ilości patentów) jak i w energii nuklearnej. Jednak energia odnawialna dla takiej przemysłowej potęgi jak Japonia była zbyt niestabilna, a co istotne, Japonia nie jest połączona z innymi rynkami energii, by akumulować gwałtowne zmiany w jej wytwarzaniu Japończycy rozwinęli więc energetykę jądrową, jako najtańsze i najbardziej stabilne źródło.

Ten model się sprawdzał, aż do 11 marca 2011 roku, gdy podwodne trzęsienie ziemi i wywołane nim fale tsunami uderzyły w elektrownię Fukushima I, powodując katastrofę na skalę Czarnobyla, łącznie z radioaktywną emisją. Zamknięto wszystkie elektrownie jądrowe, a sytuacji z radioaktywnym wyciekiem nie opanowano w pełni do dzisiaj.

Kraj musi żyć, produkować, więc energię trzeba z czegoś wytwarzać. Japończycy energię jądrową zastąpili generacją gazowa, wywołując potężną falę zapotrzebowania na gaz skroplony LNG, którego ceny poszybowały w kosmos. Natychmiast odczuła to gospodarka, energetyka jądrowa nie wymaga bowiem znaczącego importu surowców. Prawie wszystkie koszty to technologie, a te Japończycy mają opanowane w najwyższym stopniu. Gdy przeszli na LNG, wzrosły koszty i po raz pierwszy od dziesięcioleci Japonia miała ujemne saldo bilansu handlowego.

Japończycy przeliczyli koszty zastąpienia części energetyki jądrowej innymi źródłami, wyliczając ile będzie kosztowało zastąpienie energii z węgla (23-procentowy udział w bilansie energetycznym) przez źródła odnawialne. Liczby były ogromne, nawet zakładając zmniejszenie się dzisiejszych kosztów energii odnawialnej. Otóż zastąpienie węgla gazem LNG kosztowałoby ich 16 miliardów dolarów rocznie, ale prawdziwy szok byłby, gdyby węgiel zastąpiono energią odnawialną. Kosztowałoby to rocznie 45 miliardów dolarów. Nawet tak bogaty kraj nie może sobie na to pozwolić.

energy-costs-japan.jpg

Koszty energii w 2030 roku, Ministerstwo Przemysłu Japonii

Japonia podjęła więc decyzje, które wstrząsnęły cywilizowanym światem promotorów globalnego ocieplenia. W 2014 roku postanowiono rozpocząć budowę nowych 48 elektrowni węglowych które zastąpią dzisiejsze 90 działających. To aż 17 tysięcy megawatów mocy (połowa dzisiejszych polskich mocy energetycznych). W podjęciu tej decyzji oprócz ekonomii ważna i jest technologia. Po pierwsze elektrownie węglowe będą pracować w bazie, zapewniając stabilność systemu, naruszaną przez zielone technologie. Z drugiej strony znacząco podwyższono wymogi technologiczne pod względem wydajności i emisji.

Już dzisiaj Japonia ma elektrownie węglowe na najwyższym poziomie, instalacje ultra-super-krytyczne pracują tam od 1993 roku, i stanowią połowę mocy wytwórczych. Poziom emisji CO2 z tych instalacji to 820 gram na kilowatogodzinę. Średnia wydajność energetyczna energetyki węglowej wynosi 45 procent (przy światowej 33%), a emisje tlenków siarki mieszczą się w minimalnych rejonach, zaś tlenki azotu ograniczone są poniżej 10ppm. O niebo lepiej niż wszystkie kraje zachodnie.

japan-nox-sox.jpg

Emisje tlenków siarki i azotu z elektrowni japońskich i światowych

Nowe bloki będą korzystać z jeszcze bardziej wydajnych technologii opartych na zgazowaniu węgla (IGCC) i zastosowaniu rozwiniętych ultra-super-krytycznych instalacji (AUSC). Podjęte działania przyczynią się do zmniejszenia emisji CO2 z węgla do poziomu emisji gazu ziemnego.

Mając opanowane tak efektywne technologie, Japonia twardo broni się przed naporem zielonego lobby, żądającego rezygnacji z planów i zastąpienia energii nuklearnej (ciekawe dlaczego, przecież też nie emituje dwutlenku węgla…) przez fermy wiatrowe i panele słoneczne. Japończycy są rozsądni i wiedzą, że energia nie może być droga i zawodna. Ich ekonomiczne kalkulacje powinny być może przemówić do polskich planistów, owładniętych kosztownym szałem dywersyfikacji.

- - -
czerwiec 2017

Tematy: 

Komentarze: 3

Rozsądny naród ci Japończycy

Japonia: Nisko-emisyjne elektrownie węglowe + elektrownie gazowe przy tanim LNG + niewiele elektrowni jądrowych = tania energia, czyli konkurencyjność gospodarki.
Chiny: Wysoko-emisyjne elektrownie węglowe + elektrownie wodne + elektrownie jądrowe + elektrownie słoneczne = cena energii najniższa na świecie, czyli konkurencyjność nie do pobicia.
Europa: wiatraki, ekolodzy, fermy słoneczne, lewacy, zamykanie elektrowni jądrowych, opłaty za emisję, import energii, szaleństwo CO2, elektromobilność = przegrana.

Znów kolejki po węgiel jak za PRL

Polska : Obcięcie drastyczne przez PIS inwestycji w wydobycie węgla w ostatnich dwóch latach . Efekt ? Obniżenie wydobycia węgla w naszych kopalniach co skutkuje brakiem od 10 do 15 mln ton węgla na rynku w tym roku , co pociąga za sobą olbrzymi import węgla (głównie z Rosji) .

Andrzej's picture

To chyba nie tak

1. Wg danych Agencji sprzedaż spadła w 8 miesiącach o 4%, a produkcja o 5,5%. Więc te liczby są coś nie teges.

Na hałdach leży 2 miliony ton węgla.

2. Inwestycje to już przestały być czynione lata temu, mówiłem o tym ponad 2 lata temu

Pozamiatać po górnictwie

skomentujesz?

Filtered HTML

  • Use [fn]...[/fn] (or <fn>...</fn>) to insert automatically numbered footnotes.
  • Allowed HTML tags: <a> <i> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <font> <dt> <blockquote> <img> <center> <strong> <em> <u> <b> <span> <bgcolor> <del> <strike>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.