Polska: dużo samochodów, mało paliwa

Dwa zestawienia poziomu rozwoju gospodarki i zmotoryzowania społeczeństwa.

1. PKB (oś pozioma) i posiadane pojazdy (pionowa) na mieszkańca.

GDP-motorisation-WBank.jpg

Jak widać osiągnęliśmy wysoki poziom ilości samochodów na mieszkańca, praktycznie na poziomie europejskim. Wzrost ilości samochodów był szybki, przy jednoczesnym niskim przyroście PKB, czyli nie nadganialiśmy innych innych, bogatszych gospodarek. Widać, że jesteśmy mobilnym społeczeństwem, nadrabiając słabość transportu kolejowego.

2. Posiadane pojazdy (oś pozioma) i zużycie paliwa PKB (pionowa) na mieszkańca.

GDP-motorisation-fuel-WBank.jpg

Jednocześnie jesteśmy chyba za mało zasobni, by z tego potencjału motoryzacyjnego korzystać. Zużywamy znacznie mniej paliwa na potrzeby komunikacyjne niż mieszkańcy innych krajów, nawet o mniejszym poziomie zmotoryzowania społeczeństwa.

- - -
20 listopada, 2017
źródło: "Rise of the Anatolian Tigers. Turkey Urbanization Review" Social, Urban, Rural, Resilience; Global Practice Group; The World Bank, April 2015

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz