Wydobycie ropy naftowej w Polsce

W Polsce w roku 2014 było udokumentowanych 85 złóż ropy naftowej, w tym w Karpatach – 29 złóż, na ich przedgórzu (w zapadlisku przedkarpackim) - 12, na Niżu Polskim 42 złoża oraz w obszarze polskiej strefy ekonomicznej Bałtyku - 2 złoża.

Zasoby wydobywalne ropy naftowej to 23,4 mln ton

Wydobycie ropy naftowej i kondensatu w 2014 r. ze wszystkich złóż, wyniosło 918,75 tys. t i uległo zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego o 7,63 tys. t.

Roczny import ropy naftowej - 20,9 mln ton, roczne wydobycie - 0,7 mln ton
Własnej ropy, pomimo odkrycia w ostatnich latach nowych, zasobnych złóż wystarczy na pokrycie niecałych 4% zapotrzebowania.

Na rynku wydobycia w Polsce liczą się dwie firmy: PGNiG i Petrobaltic.

ropa-zasoby-wydobycie-pgi.jpg