OMV: poprzez sankcje Ameryka chce sprzedać LNG

Rainer Seele, CEO austriackiego OMV stwierdził, że przez sankcje

USA próbują utrudnić import rosyjskiego gazu do Europy, aby sprzedać więcej LNG do Europy"
.
Ale zaopatrzenie w energię Europy jest wciąż jeszcze sprawą Europy, a nie USA".

.

„Die USA versuchen, den Import von russischem Gas nach Europa zu erschweren, um ihr Flüssiggas unterzubringen“.
„Aber die europäische Energieversorgung ist immer noch eine europäische Angelegenheit und nicht eine der USA“.

W czasie konferencji wynikowej za I półrocze, szef OMV powiedział także że rurociąg Nord Stream 2 jest "nieodzowny" (unverzichtbar) Europie, i że OMV będzie go realizował, "jak tylko to jest możliwe".

rainer-seele-omv.jpg

- - - -

Komentarze: 2

Polityka UE zwiększania

Polityka UE zwiększania kosztów gospodarki i idąca za nią utrata konkurencyjności Europy to droga ku przepaści, a Ameryka chce pomóc nam zrobić wielki krok na przód.

Andrzej's picture

w kosztowych sprawach Europa

w kosztowych sprawach Europa z natury nie jest dobra, brak surowców, wykształcony, dobrze zarabiający proletariat... w wyścigu na koszty nie wygra. Ale na technologie... tak.

skomentujesz?

Filtered HTML

  • Use [fn]...[/fn] (or <fn>...</fn>) to insert automatically numbered footnotes.
  • Allowed HTML tags: <a> <i> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <font> <dt> <blockquote> <img> <center> <strong> <em> <u> <b> <span> <bgcolor> <del> <strike>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.